Tổng hợp bài viết

Tìm hiểu định dạng ảnh WebP

WebP là một định dạng tệp hình ảnh do Google phát triển nhằm mục đích thay thế cho các định dạng tệp JPEG, PNG và GIF.

Code css chỉnh html ul li thành 1 dòng

Bài viết sẽ hướng dẫn một số thủ thuật CSS để hiển thị tất cả các danh sách trên một dòng, tức là khi bạn muốn hiển thị menu trong HTML của mình, thì bạn sẽ viết mã HTML sau.