Phạm Thanh Phú

PHẠM THANH PHÚ

Chuyên đào tạo, tư vấn & triển khai dịch vụ Digital Marketing Bất Động Sản

“Khi bạn mở ra kinh doanh, có thể không cho người nhà bạn biết, nhưng nhất định Google & Faceook phải biết!”